Plazmový generátor-Sanoplasma 2

Plazmový generátor-Sanoplasma 2

Hodnocení produktu: 5/5 (5x)

Vaše hodnocení:

NOVINKA

Inovativní BIOrezonanční technologie Sanoplasma. Představuje možnost, jak výrazně ovlivnit nemoci způsobené bakteriemi či viry. Elektromagnetická terapie je využitelná jako doplňková terapie u všech onemocnění, kde je prokázán či předpokládán mikrobiální původ. K podpůrné léčbě infekčních onemocnění se tato zařízení začínají využívat stále častěji.

98000 Kč

Import kód: pgs-0002

Dostupnost: Skladem

Výrobce: briv.cz

Doručení probíhá 2 - 14 pracovních dnů; e-mail: info@briv.cz

d

Inovativní BIOrezonanční technologie Sanoplasma

Výzkum v oblasti terapeutického zařízení.

Tento projekt je financován za podpory Evropské unie z prostředků fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu.

Cíl projektu:
Hlavním cílem projektu bude výzkum a vývoj elektroniky a software pro plazmatický generátor. Jedná se zejména o výpočty a simulace plazmatu, pro zajištění spolehlivého provozu zařízení a také optimalizace EMC.

Dále se bude jednat o výzkum a vývoj nového elektronického systému pro modulování plazmatického výboje a jeho stabilní provoz. Další částí, kterou se bude projekt zabývat je VN napájení celého zařízení, jeho analýza a zejména zajištění bezpečnosti pro obsluhu. V neposlední řadě se bude jednat o vývoj software pro řízení, ovládání a analýzu plazmatického zařízení.

Při vývoji Sanoplasmy (2) se nám podařilo propojit několik jedinečných terapeutických funkcí v rámci jediného přístroje.
Sanoplasma (2) má z hlediska intenzity účinného elektrického pole výrazný náskok před technologiemi podobného typu, což dokazuje zpráva o komparativním měření generátorů plazmatu z VUT Brno.

Sanoplasma byla vyvinuta na základě mnohaleté praxe v několika poradenských centrech na území ČR a SK. Výraznou tváří našeho týmu je bioložka RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D., také úzce spolupracujeme s odborníky z Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií na VUT Brno. Při vývoji Sanoplasmy (2) se nám podařilo propojit několik jedinečných terapeutických funkcí v rámci jediného přístroje.

HRV biofeedback (Heart Rate Variability):

Sanoplasma (2) umožňuje testování bioelektromagnetické interakce pomocí HRV biofeedbacku (Heart Rate Variability), tzn. odezev autonomního nervového systému projevujících se změnami srdečního rytmu.

Pomocí detekce zpětné vazby organizmu na konkrétní frekvence lze individuálně přizpůsobit terapeutický signál, což v praxi umožňuje kompenzaci více patologických procesů současně.

Například, pokud pacient trpí úzkostmi, migrénou a alergiemi, prostřednictvím biofeedbacku vytvoříme protokol přizpůsobený na řešení všech těchto problémů v rámci jediné terapeutické kůry.

Fyzika, ne magie:
Živé buňky se skládají z iontů, polárních nebo nabitých molekul, membrán a organel, reagují na elektrická pole a proudy a často je i samy generují.

Přestože pouhým okem zaznamenáváme při působení Sanoplasmy (2) pouze její světelnou složku, je potřeba zdůraznit, že z hlediska účinnosti Sanoplasma (2) využívá zejména elektromagnetická oscilační pole, jejichž působnost má čistě fyzikální podstatu a jejich vliv na buněčné úrovni studuje obor bioelektrodynamika.

V současné době se v medicíně využívají účinky EM vln např. při diatermii, magnetoterapii, distanční elektroterapii nebo mikrovlnné hypertermii. Frekvence lze do organizmu aplikovat prostřednictvím střídavého elektrického proudu, elektromagnetického pole či zvukové vlny.

Terapeutické využití EM generátorů je však velmi komplexní a nelze jej redukovat pouze na účinky připisované výše uvedeným metodám.
Živé buňky se skládají z iontů, polárních nebo nabitých molekul, membrán a organel, reagují na elektrická pole a proudy a často je i samy generují.

Většina subcelulárních biomolekul (např. DNA, RNA, tubulin, aktin, septin atd.) jsou buď nabité, a tudíž obklopeny protiionty nebo mají vysoké elektrické dipólové momenty.

Živé organismy jsou plné kmitajících elektrických nábojů a lze je tedy považovat za komplexní elektrochemické a mechanické systémy.
Tyto faktory nám umožňují uvažovat o možnostech ovlivňovat lidské zdraví elektromagnetickými vlnami.

Sanoplasma (2) a infekční onemocnění:

Sanoplasma (2) představuje možnost, jak výrazně ovlivnit nemoci způsobené bakteriemi či viry.
Elektromagnetická terapie je využitelná jako doplňková terapie u všech onemocnění, kde je prokázán či předpokládán mikrobiální původ.
K podpůrné léčbě infekčních onemocnění se tato zařízení začínají využívat stále častěji.

Konvenční metody mnohdy selhávají, a proto na trhu existuje mezera pro alternativu medikamentózní léčby, kterou představují právě elektro – magnetické terapeutické přístroje.

Těla mikroorganismů jsou složena z organických molekul, které dokážou absorbovat a reagovat na záření, které samy emitují. Pokud je takové záření dostatečně zesíleno, dokáže tyto mikroby zničit.

Sanoplasma (2) a imunomodulace:
Mnoho studií in vitro a in vivo prokazuje nesporné imunomodulační účinky EM pole.

V roce 1981 Stanislaw Szmigielski zjistil, že krátkodobé ozáření zvířat elektromagnetickými vlnami stimuluje tvorbu protilátek a urychluje zrání B lymfocytů. Od té doby proběhlo mnoho dalších studií in vitro a in vivo, prokazujících nesporné imunomodulační účinky EM pole. Také rozpad mikrobů způsobený EM vlnami produkovanými plazmatickým emitorem vystavuje jednotlivé složky mikroba imunitnímu systému. Tím se vytvoří rychlejší a lepší imunitní odpověď.

Proč k aplikaci EM polí používáme plazmatický emitor?
Plasma je ideální médium k míchání a přenosu různých typů signálu.

Aby byl ionizovaný plyn považován za plazma, musí vykazovat kolektivní chování, tzn. schopnost kolektivně reagovat na elektrická a magnetická pole a zároveň je svým pohybem i vytvářet.
Druhou základní vlastností je kvazineutralita. Jedná se o přibližnou rovnost koncentrací kladně nabitých iontů a záporně nabitých elektronů.

Plazma obsahuje volné elektrické náboje, a proto je elektricky vodivé.
Z tohoto důvodu se jedná o ideální médium k míchání a přenosu různých typů signálu. Plazmatická trubice emituje pulzní elektrická a magnetická spektra sahající až k terahertzovým frekvencím projevujícím se červenou barvou plazmatu a tyto frekvence šíří rovnoměrně všemi směry.

Jak tvoříme naši originální databázi frekvencí?
Pokud rychlost světla vydělíme skutečnou délkou DNA, dostaneme příslušnou rezonanční frekvenci mikroba.

Unikátní terapeutické funkce Sanoplasmy (2) nezaručuje pouze aplikace EM polí plazmatickým emitorem, ale zejména naše originální frekvenční databáze, jejíž autorkou je RNDr. Dagmar Jančová, Ph.D. K výpočtu účinných frekvencí využíváme fyzikální přepočet přes rychlost světla. Pokud rychlost světla vydělíme skutečnou délkou DNA, dostaneme příslušnou rezonanční frekvenci mikroba.

K výpočtu využíváme jak rychlost světla ve vakuu, tak rychlost světla v živých organismech, a poté aplikujeme oba typy získaných frekvencí. Získáme tak frekvenci záření, jehož vlnová délka přesně odpovídá délce DNA, se kterou tzv. ladí a záření DNA mikroba rozechvěje a poškodí. Nikoho nepřekvapí, že tón, který vydá jedna ladička, dokáže rozezvučet druhou ladičku, která je naladěna na stejnou frekvenci.
Zákony platné v hudbě ostatně využijeme i při následném přepočtu získaných rezonančních frekvencí do nižších harmonických frekvencí, využitelných v plazmovém generátoru a neškodných pro lidské zdraví, tedy do bezpečné oblasti 1 – 900 000 Hz.

UPOZORNĚNÍ:
Sanoplasma je experimentální přístroj určený ke zkoumání vlivů elektromagnetických vln na živé organismy.

TESTY A OVĚŘENÍ:

d

- MĚŘENÍ NA VUT BRNO / Test report for the Engineering Test Institute BRNO:

- Zpráva o komparativním měřením generátorů plazmatu:

https://uloz.to/file/V5pUW1hUDUxW/mereni-vut-pdf

x

- PROTOKOL O ZKOUŠCE Na SZÚ BRNO: 

https://uloz.to/file/5o04NECKNHRl/prokol-o-zkousce-pdf

- Stručný popis technologie RIFETECH:

https://uloz.to/file/PEJLYhwp7gQb/cz-rifetech-sano2-info-strucny-popis-technologie-rifetech-pdf

Brief description of RIFETECH® technology / RIFETECH PLASMA: 

https://uloz.to/file/eRSZ41TTTxMo/eng-rifetech-sano2-info-brief-description-of-rifetech-r-technology-pdf

Funkční charakteristiky a technické parametry.

Sanoplasma (2) je originální z hlediska zapojení i celé řady funkčních charakteristik.

Funkční charakteristiky:

 • frekvenční rozsah 10 μHz až 900 kHz
 • možnost nastavení frekvencí až na 5 desetinných míst (frekvence v rozsahu 1 Hz až 600 Hz, vyšší frekvence nastavitelné na 2 desetinná místa
 • nahrání neomezeného množství nových dávek (pevné frekvence i pásma)
 • nastavitelný rozkmit s volitelnou rychlostí
 • tvorba frekvenčních pásem s libovolnou rychlostí a posunem již od 0,01 Hz
 • databáze obsahující 6000 celosvětově ověřených terapeutických setů
 • testování pásem i pevných frekvencí včetně přednastavené databáze pomocí funkce HRV biofeedback
 • automatické nahrávání aktualizací

 Technické parametry:

 • frekvenční rozsah 10 μHz až 900 kHz
 • příkon (při 250 kHz): cca 40W
 • třída ochrany: 1
 • připojení: třívodičové (připojovací elektrický kabel musí mít ochranný zeleno – žlutý elektrický vodič. Tento vodič je nutný pro správnou funkci přístroje)
 • průběh signálu: obdélníkový, kladné impulzy
 • střída signálu (výkon): 20-99%
 • frekvenční zdvih: 10 mHz (normální), 10 μHz (ultra nízké frekvence)
 • chyba frekvence: ±5×10-6
 • frekvenční stabilita: ±1×10-6
 • amplituda: 10 mVp-p~20 Vp-p
 • rozlišení amplitudy: 10 mVp-p
 • stabilita amplitudy: ±0.5%
 • chyba amplitudy: ±1%+10 mV (frekvence 1 KHz, 20 Vp-p)
 • typ konektoru: USB

POSKYTUJEM UŽIVATELSKOU PODPORU DLE POTŘEB UŽIVATELE:

 • pro zájemce o seznámení se s jedinečnými účinky Sanoplasmy poskytujeme bezplatné prezentace v našich provozovnách
 • hodnota frekvenční terapie a diagnostiky, která bude provedena v našich provozovnách bude při zakoupení Sanoplasmy 2 z její pořizovací ceny odečtena stejně jako při jejím pronájmu

V CENĚ ZAHRNUTO:

 • veškeré potřebné příslušenství
 • software obsahující přibližně 6000 terapeutických dávek
 • HRV diagnostika

PRONÁJEM:

 • Máte zájem o vyzkoušení jedinečných účinků Sanoplasmy 2 na celé rodině i domácích mazlíčcích v pohodlí vlastního domova?
 • Za níže uvedených podmínek vám rádi poskytneme pronájem přístroje včetně základního zaškolení jeho obsluhy.

Ceník pronájmu:

 • Pronájem Sanoplasmy na týden = 5 000 Kč
 • Pronájem Sanoplasmy na měsíc = 13 000 Kč

*vratná kauce 20 000 Kč

s

d

SANOPLASMA 2 - Revoluční Elektromagnetická Terapie

 Sanoplasma-How to Make Biofeedback? / Jak udělat BIO Frekvenční analýza?

Připojení: Kontrola kvality signálu
1. Připojte USB senzor k tělu (prst nebo ucho)
2. Připojte monitor k počítači
--------------------------------------------------
Connecting: Signal Quality Check
1. Attach USB senzor to body (finger or ear)
2. Connect monitor to the computer

s

Nahrání frekvencí na Koronavirus, zveřejňujeme návod:
1) Zde stáhněte csv soubor: http://www.rifetechnology.cz/databaze.csv
2) V programu klikněte (Importovat program) ze souboru csv
3) Vyberte stažený soubor a klikněte na Importovat
Frekvence najdete v hlavní databázi pod názvem Koronavirus COVID-19 

d

LZE ROZTŘÍŠTIT RAKOVINNÉ BUŇKY REZONANČNÍMI FREKVENCEMI?
Záznam přednášky z TEDx Skidmore College. Prof. Anthony Holland, prezident společnosti Novobiotronics, Inc., zabývající se experimentálním výzkumem biologických účinků elektromagnetického pole prezentuje objev schopnosti oscilačních pulzních elektrických polí ničit rakovinné buňky.
https://vimeo.com/240964505

d

d

Nový komentář

* (Povinné)

Nový dotaz k produktu

* (Povinné)

f

d

s

Briv.cz na Firmy.cz

d

Podnikatelské odbory

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info